реклама партнерів:
Головна › Новини › Споживач

Герундій в англійській мові правила та приклади

В процесі вивчення англійської сходинка за сходинкою ви піднімаєтеся вверх. На початку теми здаються легкими, чим далі ви просуваєтеся стає все складніше, і от приходить момент коли перед вами лежить кіпа правил, нюансів і виключень. Мозок поступово закипає від напруги, але діватися нема куди. Однією із таких тем є герундій.

Що таке герундій?

Герундій — це іменник, який походить від дієслова, тому описує діяльність, а не особу чи річ. Має вигляд дієприкметника в Present Continuous, але це не одне і те ж. Розглянемо декілька прикладів:

Герундій

to swim — swimming

плавати — плавання

Swimming is one of my favorite activities. — Плавання — одне з найулюбленіших моїх занять.

to think — thinking

мислити — мислення

Thinking, analysis and motivation contribute to productive learning. — Мислення, аналіз та мотивація сприяють продуктивному навчанню.

Present Continuous

Where is John now? He is swimming. — Де зараз Джон? Він плаває.

I'm thinking about solving the theorem now. — Зараз я думаю над вирішенням теореми.

Present Continuous від герундію відрізняє те, що певна дія почалася та продовжується в теперішній час, тому до дієслова додається закінчення -ing.

Школа англійської Cambridge.ua проводить набір на курс корпоративна англійська для вас і ваших колег.

Як утворюється герундій?

1. Якщо слово має закінчення -е, то замість нього використовується суфікс -ing.

slide — sliding

ковзати — ковзання

write — writing

писати — писемність

ride — riding

їздити — їзда

2. Якщо слово завершується на приголосну перед якою є наголошена голосна, то остання літера подвоюється.

beg — begging

просити — випрошування

stop — stopping

зупинятися — зупинка (процес)

Але, якщо наголос падає на іншу літеру, то приголосна не подвоюється.

enter — entering

вхід — вхідний

read — reading

читати — читання

remember — remembering

запам’ятати — пам’ятний

3. Закінчення дієслів на -іе замінюється суфіксом -ing.

tie — tying

зв’язувати — зв’язування

die — dying

померти — вмирання.

корпоративна англійська 

Правила використання в реченні

1. Герундій може бути іменником, якщо стоїть на початку речення.

Drinking plenty of water is good for your health. — Пити багато води корисно для здоров' я.

Reading literature of various genres enriches the vocabulary. — Читання літератури різних жанрів збагачує словниковий запас.

Brushing your teeth prevents the formation of caries. — Чищення зубів запобігає утворенню карієсу.

Також використовується у складених іменниках, таких як: driving lesson(урок водіння), swimming bath (басейн для плавання), тощо.

My daughter attends drawing classes. — Моя дочка відвідує курси малювання.

Mike bought running shoes yesterday. — Майк вчора купив кросівки для бігу.

2. Герундій може виступати додатком після дієслова.

Masha started walking a lot as soon as she had a dog. — Маша почала багато гуляти як тільки у неї з'явився пес.

Our company started receiving a lot of incoming calls after launching ads on Instagram. — Наша компанія почала отримувати багато вхідних дзвінків після запуску реклами в Інстаграм.

3. Герундій може бути доповненням до дієслова to be.

All that matters to you now is attending all classes. — Все, що для тебе важливо зараз, це відвідування всіх занять.

4. Використовується після усталених виразів: to be worth (бути гідним), can't help (не можу допомогти), it's no use (це марно) тощо.

It's no use trying to persuade him to change his life for the better. — Немає сенсу намагатися вмовити його змінити своє життя на краще.

It might be worth phoning to find out the time of departure to New York. — Можливо, варто зателефонувати, щоб дізнатися час відправлення до Нью-Йорка.

5. Герундій застосовується, якщо дієслово стоїть після прийменника. Схоже правило стосується й усталених виразів, які починаються з прийменника, але, навіть, якщо слово після прийменника має закінчення -ing, то воно не є герундієм, це просто частовживаний вираз після якого може стояти герундій. 

My dog is looking forward to walking in the park. — Моя собака з нетерпінням чекає прогулянки у парку. 

She is good at writing. — Вона добре вміє писати.
Теги:освіта, навчання, спрживач, Англійська, Розвиток


Читайте такожКоментарі (0)
avatar