реклама партнерів:
Головна › Новини › ЕКОНОМІКА

Оренда: актуальні питання

26-Вер-09 1460 0.0 0
Практика приватної власності на землю щодня підкидає нові життєві ситуації. Значна їх частина стосується орендних відносин. Роз’яснення щодо окремих питань, з якими найчастіше звертаються до Держкомезму, надає Управління законодавчого регулювання та розвитку земельних відносин Держкомзему.

Якими законами регулюються відносини між спадкоємцями земельних ділянок та їx орендодавцями?
Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.
Частиною першою статті 7 Закону України «Про оренду землі» визначено, що право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців — до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.
У випадку, якщо власник земельної ділянки, переданої в оренду, помер, строк дії договору оренди завершився, а спадкоємець ще не оформив спадщини, то укладення договору оренди між спадкоємцем земельної частки (паю) і орендарем цієї частки можливе після оформлення спадщини спадкоємцем в установленому законом порядку. Разом з тим вирішити питання плати за використання земельної ділянки орендарем за період після завершення договору оренди, укладеного із орендарем, який помер, та до укладення договору оренди зі спадкоємцем земельної ділянки можливо шляхом компенсації зазначеної плати у договорі оренди між орендарем та спадкоємцем, а у разі недосягнення ними згоди — в судовому порядку.

Як відбувається поновлення договорів оренди земельних ділянок, якщо орендар користується земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди?
Якщо орендар користується земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору цей договір підлягає поновленню – на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені у ньому.

Якщо договір оренди землі поновлено на новий строк, його умови можуть бути змінені за згодою сторін. Поновлення договору оренди земельної ділянки проводиться в тому ж порядку, що встановлений для їх державної реєстрації. Це визначено статтею 33 Закону України «Про оренду землі».
Через місяць після закінчення строку договору оренди земельної ділянки орендар звертається до орендодавця із заявою (клопотанням) про поновлення договору оренди та подає відповідний проект додаткової угоди.

Поновлення договору оренди земельної ділянки здійснюється укладанням додаткової угоди. Додаткова угода укладається у трьох примірниках, посвідчується сторонами, після чого подається до структурного підрозділу ДП «Центр державного земельного кадастру» на державну реєстрацію.


Коментарі (0)
avatar