Головна › Новини › ЕКОНОМІКА
Суспільна сутність і зміст податків
02-Груд-08 1876 4.0 0
Податок, як форма регулювання відносин у суспільстві сягає, глибини століть. У формі данини він згадується уже на стадії родоплемінних об’єднань. Перші літописні згадки про накладання податі сягають часів давньоруського князя Ігоря. Княгиня Ольга, розвиваючи і вдосконалюючи традиційну систему податків, збагачує їх оброками.
В епоху середньовіччя Русь сплачувала податки Литовській, Московській і Польській державам, час від часу збільшуючи кількість прямих і непрямих, звичайних і надзвичайних податей, яких налічувалося понад 30.
У ХІІІ ст. на лівобережну і правобережну Русь накладається подушна подать. З розвитком ремісничо – промислового і сільськогосподарського підприємництва подушна подать відміняється і вводяться майнові, прибуткові та інші прямі податки.
У роки революції і громадянської війни податкова система спотворюється, замінюється прямим визиском, експропріацією.
1941 року було заведено антигуманне оподаткування неодружених, одиноких, малосімейних громадян. Існував і військовий податок, який сплачували всі громадяни, починаючи з 7 – річного віку.
В умовах ринку податкова система є основним інструментом державного регулювання економіки всього народногосподарського комплексу: регіонів, галузей, підприємств, окремих осіб.
Сучасне цивілізоване розуміння оподаткування включає систему обов’язкових платежів підприємств, організацій і населення які складають основне джерело формування доходів державного бюджету на всіх його рівнях.
Перш ніж вести мову про податки розглянемо, що таке бюджет.
Бюджет – це розпис доходів і видатків держави, підприємства чи окремої особи на певний строк. Бюджет складається з доходів та видатків. Видатки з бюджету йдуть на: соціальний захист населення ( пенсії, субсидії ); фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури; фінансування оборони; утримання органів законодавчої, виконавчої і судової влади; зовнішньополітичну діяльність; заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і тощо.
Так ось державна податкова служба і є однією зі структур, яка покликана забезпечити надходження вказаних коштів до дохідної частини бюджету, є органом, на який покладено забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати податків та інших обов’язкових платежів.
Виходячи з Декларації про державний суверенітет України, 1990 року була створена державна податкова служба. Правовою основою її діяльності є Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12. 1990 року зі змінами та доповненнями.
Що ж означає саме поняття “податок” ? Це – обов’язковий платіж, який справляється до бюджету з підприємств, установ, організацій, громадян.
Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів становить систему оподаткування. Принцип побудови системи оподаткування в Україні визначає Закон України “Про систему оподаткування”. Система оподаткування охоплює загальнодержавні та місцеві податки і збори.
Ірина Берегова, завідувач сектору зв’язків зі ЗМІ ДПІ у м. Чернігові

Коментарі (0)
avatar