Головна › Новини › СУСПІЛЬСТВО
Спирт Володимира Литвина
07-Вер-07 1614 0.0 0
Виїзна приймальня облдержадмiнiстрацiї вiдбулася на Щорсiвщинi. Це вже шостий район областi, який з робочим вiзитом вiдвiдав в.о. голови облдержадмiнiстрацiї Володимир Хоменко.
Жалiтися до «губернатора» на прийом приходили хто з чим. У когось у будинку каналiзацiя не працює, тож чекали люди керiвника областi, щоб поскаржитися йому. Пообiцяв через два мiсяцi зробити. Жiночка похилого вiку розповiла про неякiсне обслуговування в мiсцевому автотранспортi, що належить Щорському АТП. Мiж iншим, саме цьому пiдприємству з бюджету видiлили 800 тисяч гривень на вiдшкодування пiльгових проїздiв i жодної копiйки не дали iншим приватним перевiзникам, котрi бiльш якiсно обслуговують населення. За дорученням В.Хоменка Щорське АТП тепер чекатиме на перевiрку Контрольно-ревiзiйного управлiння щодо використання цiльових коштiв.
Пастушенко Валерiй приїхав з Росiї, щоб допомогти братовi, в якого аферисти вiдiбрали житло. Разом вирiшили звернутися до «губернатора». Брат Валерiя має серйозну хворобу, пов’язану з психiчними розладами. В Щорсi це вже не перший випадок, коли шахраї вiдбирають квартири в людей, котрi не вiдповiдають за свої вчинки. Вициганити в психiчнохворих документи на квартиру для аферистiв це — як раз плюнути, особливо коли їх ще й покриває мiлiцiя. Як з’ясувалося, в жiнки, що пiшла на таку, далеко не шляхетну, справу, син працює дiльничним iнспектором.
Чи знайдеться на таких управа? Люди в сльозах вийшли з прийому. Губернатор доручив особисто начальнику обласного УМВС розiбратися в цiй справi. Про результат розслiдування ми повiдомимо читачiв обов’язково.
Узагалi робота правоохоронних органiв у Щорському районi залишає бажати кращого. Позаминулого року громадськiсть не тiльки Чернiгiвської областi, а й усiєї України сколихнула звiстка про жорстоке вбивство iнвалiда в Щорсi, яке скоїли мiлiцiонери. Нагадаємо цю iсторiю: працiвник мiлiцiї, пiсля того, як програв усю свою зарплатню на гральних автоматах, оббрехав невинну людину, мовляв, той його пограбував. Його ж колеги — «менти» — так вибивали з нещасного зiзнання в «грабежi», що той помер.
Уявiть, яке було здивування в «губернатора», коли вiн дi-
знався, що цих горе-мiлiцiянтiв, котрi вбили хлопця, нещодавно поновили на своїх посадах. От вам i справедливiсть мiнiстра-соцiалiста Цушка!
Любов Удод, котра тимчасово виконує обов’язки голови Щорської РДА, розповiла про справжнє лихо району — браконьєрство. Знає про це явище і мiлiцiя, і мiсцева влада, навiть конкретнi прiзвища називали браконьєрiв i тих, хто їх «кришує», тiльки вдiяти нiчого не можуть. Минулого року спiймали тих, хто винищував рибу, вiдiбрали всi снастi, думали штраф виписати. Куди там! Через три днi самi мiлiцiонери вiднесли браконьєрам усе, що в них вiдiбрали, бо прийшла така вказiвка «згори» мiлiцейського вiдомства.
Журналiсти, крiм того, повiдали керiвнику областi про нелегальний продаж неякiсного спирту в мiстi, вiд якого щомiсяця гинуть люди. Спирт сумнiвної якостi завозять з Росiї контрабандою і продають пiд виглядом рiдини для розморожування замкiв. Мiлiцiя на це дивиться крiзь пальцi.
Не стримався губернатор — дiсталося «на горiхи» вiд нього і щорськiй владi, і правоохоронцям. Першiй — за те, що показує людям, яка вона слабка перед рiзними кримiнальними авторитетами, другим — за те, що не виконують своїх головних функцiй. Губернатор запевнив журналiстiв, що вiдповiднi висновки вiн зробить, а результати не змусять себе довго чекати.
Крiм Щорса, Володимир Хоменко заїхав також до села Новi Боровичi. Основне питання, що турбувало селян, — це газифiкацiя. Домовилися вирiшувати цю проблему разом. Кошти на центральну гiлку газопроводу губернатор пообiцяв знайти, у свою чергу, селяни кооперативним шляхом мають пiдвести газ до своїх осель.
На базi сiльської лiкарнi в Нових Боровичах зробили будинок для людей похилого вiку. 27 стареньких дiдусiв та бабусь доживають там свої днi. Щиро дякували вони персоналу цього будинку, котрий із любов’ю до всiх ставиться. Нiяких проблем із харчами чи з одежиною тут нема. Допомагає будинку все село. От тiльки кухня, де готують їжу стареньким, до сих пiр на дровах. Володимир Хоменко пообiцяв посприяти зi встановленням електроплити.
Порцiю критики вiд губернатора отримав керiвник мiсцевого спиртзаводу Олександр Кирилюк. Однiєю з причин цього стало те, що вже котрий рiк пiдприємство декларує себе як збиткове. Серед нарiкань з боку губернатора прозвучало й те, що вiдчутної допомоги селу з боку такого пiдприємства не видно. Директор заводу збитковiсть пов’язує це з економiчними вiйнами та втратою частини ринку в близькому зарубiжжi — Росiї, Бiлорусi, Молдові. В Українi ж, за його словами, шляхiв реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку поки що не налагодили. Можливо, воно так i є, але, погодьтеся, якось дивно звучить цей вислiв «збитковий спиртзавод», адже тенденцiї до зменшення споживання алкоголю в суспiльствi поки що не спо-
стерiгається.
Імовiрно, причини збитковостi слiд пошукати в iншому. По Щорському району ранiше вперто ходили чутки, що до Новоборовицького спиртзаводу мав безпосереднє вiдношення Володимир Литвин. Той самий, що очолював Верховну Раду України. Мова не йде про власнiсть пiдприємства, адже за законодавством спиртова галузь знаходиться в державнiй монополiї. Утiм, хто зможе спростувати, що Володимир Литвин, маючи достатньо впливових важелiв, не допомагав реалiзовувати продукцiю спиртзаводу за певний зиск для себе? Не дивним у зв’язку з цим видається і той факт, що завод почав втрачати ринки збуту, адже Литвин не потрапив до влади.
На пiдтвердження цього промовисто може свiдчити один маленький казус, що стався на заводi пiд час перебування там Володимира Хоменка.
Людей у робочий час у примусовому порядку мають вiдвезти на зустрiч із «депутатом» В.Литвином. Який дивний збiг — саме цей завод i саме той Литвин.
За словами Володимира Хоменка, за результатами поїздки неодмiнно будуть кадровi змiни в районi. Втiм, пiдходящої кандидатури на посаду керiвника райдержадмiнiстрацiї серед владної елiти району вiн не бачить.
Iгор ЛЕВЕНОК.Допомога проекту СІВЕРЩИНА - благодійний внесокКоментарі (0)
avatar