реклама партнерів:
Головна › Новини › ПОГЛЯД

Увага: експеримент! Контрактна служба

30-ий окремий Криворiзький полк зв’язку, що розташований у Чернiговi, вже повнiстю укомплектований спецiалiстами вiйськової служби за контрактом. Про це розповiв заступник командира полку з гуманiтарних питань, пiдполковник Олександр НЕЦВЄТАЄВ:
— Згiдно з вимогами Державної програми розвитку Збройних сил України на 2006 — 2011 роки, наша армiя повинна стати професiйною. На сьогоднi в деяких вiйськових частинах України проводиться експеримент: у них служать лише «контрактники».
У нашiй частинi служить 201 вiйськовослужбовець, з них 77 жiнок. Вiд початку року на контрактну службу вступило 105 осiб, в основному з областi. Хоча є певна проблема, не вистачає водiїв, треба їх доукомплектовувати, думаємо це питання вирiшити разом з вiйськкоматом. Пам’ятаю, весною прийшов до нас чоловiк влаштовуватися на службу водiєм. Питаю: «Де до цього працював, скiльки отримував?» Вiн вiдповiдає: «У комерцiйнiй фiрмi, отримував 3 тис. грн, а у вас хоч i отримуватиму 1 тис. грн, зате буде нараховуватися стаж». Зараз у нас створена така система: якщо людину забрали на строкову службу, то вона може спробувати пiдписати контракт, проте це можна зробити лише за 10 днiв до призову в армiю. Та iснує зворотнiй процес. Є, наприклад, у нас серед контрактників два недисциплiнованi солдати, що ми тiльки з ними не робимо... Та дисциплiна продовжує в них кульгати, думаємо перевести їх на строкову службу.
Окрiм розмови про контрактну службу, Олександр Нецвєтаєв розповiв ще дещо цiкаве. Їхня частина вiдзначає в серпнi цього року 66 рокiв, на свiй день народження запрошують усiх ветеранiв полку, iснує рада ветеранiв, яка допомагає у патрiотичному вихованнi.
Також пiдполковник розповiв про нововведення, що планується запровадити разом iз введенням контрактної служби: навчання вiйськовослужбовцiв iноземних мов — англiйська, французька, нiмецька.
— Служба за контрактом вирiшує для нас багато проблем — зникає питання про позастатутнi вiдносини, про нестачу спецiалiстiв, за 2 роки ми їх навчаємо, а потiм їм треба лише полiпшувати свої знання. Створено вербувальний пiдроздiл, який займається залученням солдат до полку.
Як було сказано вище, 30% вiйськовослужбовцiв полку — жiнки. Поспілкувався з однiєю з них — Оленою Чорномор, старшим механiком, солдатом контрактно служби.
— Що спонукало Вас пiти на службу до армiї?
— Стабiльнiсть. Цього не було на «гражданцi». Я закiнчила торговельний технікум, працювала в магазинi, не було впевненостi у майбутньому. В армiї себе я знайшла, стала вiдповiдальнiшою, серйознiшою.
— Що про Ваш вибiр кажуть рiднi?
— Вони до цього ставляться цiлком позитивно, в мене є дочка 18 рокiв, якщо все буде нормально, то я постараюсь, щоб вона теж служила в армiї.
— А як впливає служба на Вашу жiночнiсть?
— Якщо жiнка захоче залишатися жiнкою, то їй нiчого не завадить.
Дiйсно, про службу Олени Чорномор в армiї (на фото — зліва) нагадує лише камуфляж.
ПЛЮСИ КОНТРАКТНОЇ СЛУЖБИ:
— стабiльна заробiтна плата (примiром, водiй-електрик полку зв’язку отримує 858 грн);
— безкоштовне медичне обслуговування;
— пiльговий вiдпочинок у санаторiях Мiнiстерства оборони України з членами сiмей вiйськовослужбовцiв;
— безкоштовне житло;
— щорiчна одноразова допомога в розмiрi заробiтної плати за вiйськове звання;
— щорiчна фiнансова допомога в розмiрi мiсячного грошового забезпечення;
— премiї;
— компенсацiї за виконання завдань у польових та екстремальних умовах служби.
Олександр ЯСЕНЧУК.

Коментарі (0)
avatar