реклама партнерів:
Головна › Статті › Невідома Україна
Невідома Україна
Українські корені російської мови
22-Січ-08 12086 3.9 9
Вони є нащадками фіно-угорських племен, про яких згадує в своїх літописах ще києво-печерський Нестор, виокремлюючи слов'ян від фіно-угрів: “Бо се тільки слов'янський народ на Русі: поляни, деревляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, – бо сидять вони по [ріці] Бугу, – а потім же волиняни. А се – інші народи, які данину дають Русі: чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, зимогола, корсь, нарова, ліб. Ці мають свою мову, [походять] від коліна Яфетового, бо живуть у північних краях.” На сьогодні ці захутір-михайлівські неслов’яни зуміли привласнити вже й самого Нестора.

А пригадуєте карту так званої Київської Русі зі шкільного підручника по історії СРСР з нанесеними на ній назвами племен? Порівняйте її з картою нинішньої Росії і ви виявите, що слов’янськими племенами були заселені лише Новгородська і Псковська землі. Та стверджувати на підставі цього факту про наявність у рускіх слов’янських коренів помилково, оскільки упродовж 15 – 16 століть московити винищили всіх слов’ян цих земель. Ось що говорить про це М.Карамзін: “Залишився труп, душа щезла, інші мешканці, інші звичаї і норови, ...”. До речі, після кожного нашестя москвини заселяли спустошені землі мордово-татарським етносом, але, увага!, приходили знову і знову винищували всіх в тому числі і залишених попередні рази “саатєчесвєнніков”. Доречна інформація для нинішніх “саатєчєствєнніков”.

Як пише Нестор, ще тисячу років тому, пращури сучасних “русскіх” мали свою мову. Але внаслідок окультурення нецивілізованих північних племен, на їхніх теренах почалася формуватися нова говірка, – такий собі вінегрет з української, староболгарської (церковнослов’янської), татарської, німецької, французької, яка стала називатися русскім язиком. Такий мовний вінегрет утворився внаслідок запозичень фіно-уграми термінів від мов тих народів, які брали участь у їхньому культурному і технічному становленні.

Інколи творці “язика”, не розуміючи суті запозичених слів, надавали їм у новофінській (російській) мові протилежного змісту. Приміром, є слово глаз, яким фінські мовотворці замінили запозичену українську назву тілесного органу – око. Біда в тому, що в слові око, яке складається з трьох букв – два звуки “о”, не природні для голосового апарату фіно-угорського антропологічного типу. Через це, в період німецького окультурення, вони запозичили німецьке слово “глаз”, що перекладається з німецької як “скло”. Натомість скляні прилади – окуляри, фінські мовотворці залишили в українському варіанті – “очкі”, що українською означає органи бачення, відповідного походження і слово “окуляр”.

Старофінська мова не зникла, а паралельно існує з офіційною у нащадків фіно-угрів – це “фєня” (мова кримінальної босоти).

Українське походження російської мови яскраво видно в словах: прачка, прачєчная (від української прати, а не стірать, що теж походить з української стирати бруд, терти полотно в руках); вимагателі – від української вимагати, тобто російською – трєбовать, що походить знову таки від українського слова треба, а не російського нужно, і сотні-тисячі інших слів.

А от новофінське слово затилок, звідси – тил у військовому й архітектурному значеннях, походять від українського потилиця, яке у свою чергу впродовж своєї трансформації в українській мові зазнало зміни від проти-лиця до поти-лиця, так само як гриби облі-пеньки трансформувалися на о-пеньки.

Українське походження мають такі слова як дорога і поріг, які мають у своїй складовій українське слово ріг (поворот – ріг дороги, шляху, вулиці та ріг будинку). До яких же рогів ведуть стежки фінського мовотворення? Слово по-ріг виникло з того, що свої хати праукраїнці будували з дерев'яного каркасу і глини. Тож, аби зменшити кількість виготовлення трудоємких перегородок каркасу для влаштування дверей, двері ставили до рогу будівлі, тому й нижня планка була по-ріг.

Та й звідки у племенах мері й чуді могли виникнути зазначені слова, якщо в кінці першого тисячоліття нашої доби вони жили на примітивному рівні? Пращури ж українців мали вже цілком високу культурну і технологічно цивілізовану державу Київську Русь. Українці жили в будинках, будували цегляні храми, мали огороджені поселення, городи і двори, вирощували сільськогосподарські культури, тримали свійську худобу і птицю, виробляли низку побутових речей гончарства, ткацтва, теслярства, обробітку шкіри тощо.Коментарі (9)
avatar
1
Статья расчитана на идиотов или людей не имеющих никакого представления об истории. Для начала нужно сказать, что в 9-13 вв. жители Полоцка, Минска, Вильно, Киева, Новгорода, Смоленска, Твери и т.д. могли общаться между собой без переводчика. Летописи приводят множество примеров, когда на вечевых собраниях Новгорода и его пригородов выступали киевские послы и князья, а к киевлянам обращались с речью представители Новгорода, Суздаля, Смоленска. В 12-13 вв складывается пять диалектных зон - южная, западная, северная (северо-восточная), приокско-верхнедонская и прикарпатская. Только в 14-15 в. получают широкое распространение особенности характерные для русского, украинского и белорусского языков. Причём на формирование украинского и белорусского языков весьма существенно повлиял немецкий язык (через польский и "идиш" - язык проживавших здесь евреев, выходцев из Германии и Чехии). Так, в словаре базовой лексики (это около 4500 слов) беларусского языка середины 17в., более 1400 слов являются прямыми заимствованиями из немецкого языка. Это свяше 30% словарного состава. Например: Абрыс (контур, план, чертёж) это немецкое abriss; бира (пиво) - bier; габель (рубанок) - hobel; гандля (торговля) - handel; гетман (предводитель) - hauptman; дах (крыша) - dach; крама (мелочная лавка) - kram (барахло); руйнаваць (разрушать, разорять) - от ruinieren; лихтар (фонарь) - от licht (свет); палац (дворец) - palaste; фарба (краска) - farbe; цукар (сахар) - zucker и т.д. Аналогичное положение и с украинским языком. Для этого достаточно привести польские, в свою очередь заимствованные из немецкого.
avatar
2
Вольный перевод русско-украинского писателя Гоголя, творившим свои бессмертные произведения на русском языке.
1. Николай Гоголь
2. "Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед".
3. "Вся южная первобытная Россия"
4. "Широкая, разгульная замашка русской природы"
5. "Как только может один русский"
6. "С гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне"
7. "Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей"
8. "Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства"
9. "Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!"
10. "Прощайте, товарищи! - кричал он им сверху. - Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.."

Перевод
1. Микола Гоголь
2. "Це був справдi надзвичайний вияв украпнськоп сили: його викресало з народних грудей кресало лиха"
3. "Украпна, весь прадавнiй пiвдень",
4. "Широкий гуляцький замiс украпнськоп натури"
5. "Як умiє тiєки козак".
6. "З гетьманом та найкращими лицарями украпнськими"
7. "...Як на нашiй землi, не було нiде!"
8. "...хоч крихта почуття до свого рiдного".
9. "...Хай же згинуть вороги i лишається на вiки вiчнi Козацька Земля!"
10. "Прощайте, товариство! - гукав вiн пм згори. - Згадуйте мене i на ту весну знову сюди прибувайте та гарненько погуляйте!.. А що, взяли, чортовi ляхи? Думаєте, є що-небудь на свiтi, чого б злякався козак!.."

avatar
3
По-украински По-польски По-русски
аби aby лишь бы
агенція agencia агентство
але ale z однако
альтанка altanka беседка
аматор amator любитель
амбасада ambasada посольство
аркуш arkusz лист (бумаги)
багнет bagnet штык
багно bagno болото
байка bajka сказка
баламут balamut волокита, повеса
балія balia лохань (для стирки)
барва barwa краска
батог batog кнут
башта baszta башня
безлад bezlad беспорядок
белькотання belkotanie бормотание
білизна bielizna белье
блазень blazen шут
блакитний blakitny голубой
блискавка blyskawica молния
бляшанка blaszanka жестянка
бо bo так как, потому что
боївка bojowka дружина
борг borg долг
брак brak нехватка
брама brama ворота
братерство braterstwo глыба
бруд brud грязь
брутальний brutalny грубый
будинок budynek дом
бурштин bursztyn янтарь
avatar
4
По-украински По-польски По-русски
вага waga вес
вада wada недостаток
вапно wapno известь
варта warta стража
вартість wartosc стоимость
великий wielki большой
вельмишановний wielceszanowny многоуважаемый
верства warstwa пласт, слой
веслування wioslowanie гребля
вечорниця wieczornica посиделки
вибачати wybaczat извинять
виборчий wyborczy избирательный
вибух wybuch взрыв
видатний wydatny выдающийся
виднокруг widnokrag горизонт
видовисько widowisko зрелище
виконати wykonac выполнить
викреслити wykreslic вычеркнуть
викрити wykryc разоблачить
вимагати wymagac требовать
вимір wymiar измерение
винищувати wyniszczaс истреблять
винний winny должен (напр.деньги)
виняток wyjаtek исключение
випадок wypadek случай
випробування wyprobowanie испытание
вир wir водоворот, вихрь
вирушати wyruszaс выступать, отправляться
вистава wystawa постановка
витримати wytrwaс выдержать
витягнути wyciagnaс вытянуть
виховання wychowanie воспитание
Відень Wieden Вена
відомо wiadomo известно
відшкодувати odszkodowac возместить
вік wiek возраст
влада wlada власть
влох wloch итальянец
вовкулак wilkolak оборотень
водоспад wodospad водопад
войовничий wojowniczy воинственный
вплив wplyw влияние
вправний wprawny ловкий, умелый
впровадити wprowadzic ввести
вразливість wrazliwosc впечатлительность
врешті wreczcie в конце концов
втручатися wtracac sie вмешиваться
в’язень wiazien узник
avatar
5
По-украински По-польски По-русски
гай gaj роща
гайворон gawron ворона
гак hak крюк
галас halas галдеж
галузь galaz отрасль
ганок ganek крыльцо
ганьба ganba позор
гармата armata пушка
гарт hart закалка
гасло haslo лозунг
гатунок gatunek сорт
гвалт gwalt насилие
генерація generacia поколение
гинути ginasc погибать
гідність godnosc достоинство
глод glod боярышник
гнобити gnebic угнетать
гной gnoj навоз
гоїти goic заживлять
голити golic брить
голосно glosno громко
голота holota беднота
господарство gospodarka хозяйство
готівка gotowka наличность (денег)
гребля grobla плотина
гречкосій hreczkociej провинциал
громада gromada общество, коллектив
гроно grono кисть, гроздь
грудень grudzien декабрь
губити gubic терять
гудзик guzik пуговица
гума guma резина
гуркіт hurkot грохот
avatar
6
Саме своїми прикладами Ви підкреслили що українська мова має більше коренів із старослов'янською ніж та сама російська!
avatar
7
Читайте внимательнее! На формирование украинского и белорусского языков весьма существенно повлиял немецкий язык (через польский и "идиш" - язык проживавших здесь евреев, выходцев из Германии и Чехии). Так, в словаре базовой лексики (это около 4500 слов) беларусского и украинского языков середины 17в., более 1400 слов являются прямыми заимствованиями из немецкого языка. Это свяше 30% словарного состава. Почитайте также "Предупреждение ошибок при понимании немецких слов, сходных со словами родного языка, в условиях близкородственного двуязычия. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1986."
avatar
8
Спеціалісту. В російській мові німецьких і французьких слів навіть більше ніж в українській. 20 відсотків російської лексики - це не слов’янські слова. Хочу нагадати, ща з часів Петра 1 до Катерини 2-ї російська мова вважалася селючною, а скрізь намагалися говорити німецькою. Пізніше Пушкін боровся проти засилля французької мови. Чого варті такі слова як национализм (в українській мові 19 ст. вживали замість нього наше слово "народник"), консолидация ("єднання"), автомобиль, аеродром ("летовище"), лифт ("підйомник"). З легкої руки коммуністів з 33-го року ці слова замініли в нашій мові наші слова, тому що в російській мові ці інтенаціональні слова вже були, а українську мову штучно підганяли під російську, виключаючи з неї все що було властиво українській мові. Закінчення -ові -еві в давальному відмінку української мови майже зникло під впливом русифікації а воно між іншим зустрічається в давньоруських лутописах і теперішній російській мові не властиве. Закінчення -е -о (Бруте, брате, сестро) в родовому відмінку властиве українській, сербській, хорватській, церковнослов’янській та латинській мові (архаїчному варіанту). В російській мові ця форма зникла. Залишилася лише в словах "княже" і "Боже" і в назві молитви "Отче наш". Останній день тижня в усіх слов’янських мовах називається "неділя", а в російській - "воскресенье". Українська й білоруська мова зберегли язичницькі назви місяців, а російська мова їх втратила. Російська форма -ка (сделай-ка) не властива жодній слов’янській мові, зате присутня у фіно-угорських народів. Російські матюки не даремно називаються російськими, тому що більшість із них відсутні в інших слов’янських мовах. Наприклад введіть у фінський перекладач слово "совать" - вам видасть російський мат "pis_daa". Не даремно мову матів називають фєньою (фінською мовою). Національний одяг росіян - лапті і червона або синя рубаха - косоворотка. Жодні зі слов’ян не носять червоні або сині сорочки - лише білі, лаптів теж слов’яни не носять і кокошник на голові не носять. Зате всі ці атрибути носять фінські народи (мордва, карели, пермь, комі, вепси, іжорці, удмурти та інші). станей
А ось карта генетичних відстаней до українців, складена російською академією наук:
по чоловічій лінії українцям рідні булоруси і донські козаки,
http://dlm3.meta.ua/pic/0/49/74/hBso9GgO60.jpg
а по жіночій лінії - поляки і донські козаки
http://dlm3.meta.ua/pic/0/49/74/tT4F8m1l0O.jpg
- як бачите генетично росіяни нам не рідня. А ось іще карта гаплогрупи I2
http://sites.google.com/site/dandraghici/I2.jpg
- ця гаплогрупа є в усіх слов’ян, крім росіян. Тобто більшість росіян - навіть не слов’яни.
Генетично росіяни навіть не один народ. Є така російська приказка "копни русского - найдёшь татарина". Чого лише варті такі "російські" прізвища: Карамзін (від татарського Кара Мурза), Чехов, Суворов (в російській мові нема слова суворий, зате воно є в українській мові. Сам Суворов каже в своїй біографії, що його предки були з України), прізвисько Єрмака "Токмак" (на запоріжжі є село Токмак), Пугачов (стверджував, що його дід був запорожцем на прізвисько Пугач. Сам Пугачов переховувався у монастирі запорожців деякий час від царського уряду), назва столиці донських козаків - Новочеркаськ (черкаси - це назва українських козаків, відповідно і вперше в літописі черкаси згадуються в українському місті Черкаси, коли їх там зорганізував Михайло Глинський), назва міста Хабаровськ на далекому сході (в російській мові нема слова Хабар, зате є в українській). Багато українців творили російську мову: Гоголь, Чехов (в щоденнику писав, що в дитинстві він не знав російської мови взагалі, бо народився у місті Таганрозі, заселеному українцями). Писали російською, тому що існував указ, що забороняв писати українською мовою. Шевченка за порушення цього указу заслали в Казахстан, Котляревському ж дозволили написати свою Енеїду українською лише тому, що він в ній висміяв козаків, виставив їх алкоголіками. Хоча на Січі жорстоко шмагали нагайками за пияцтво перед битвою і за пропивання військової амуніції. І з історичних відомостей відомо про багато битв, у яких українські козаки перемагали ворога у 3-4 рази більш чисельного (наприклад битва під Хотином, Конотопська битва). Алкоголіки такого б не перемогли. Крім того одного разу татари з турками вночі напали на Січ, коли козаки спали і козаки переізали майже всіх нападників, коли прокинулися. Так що твір Котляревського можна вважати не більше ніж антиукраїнською підривною пропагандою.
avatar
9
Іще прізвище згадав - Айвазовський - від татарського імені Айваз. Реріх - взагалі німецьке прізвище. А скільки наших українців на Кубані і в Сибіру змінили прізвища. Були Мірошниками, астали Мирошниковими (дописали російське закінчення -ов), були Ковалями, а стали Ковальовими (хоча слова "мірошник" і "коваль" в російській мові нема - це українські слова), були Іваненками, а стали Іваненковими (до українського закінчення -енко дописали російське закінчення -ов), були Займенками, а стали Займенковичами (дописали до українського закінчення -енко, російсько-білоруське закінчення -ович), був хлопець з прізвищем Коваленко, а став Ковалёнок (переставили кілька букв місцями; таким чином були викривлені українські прізвища на Стародубщині). Причому ці викривлення проводилися російською адміністрацією примусово при перших паспортизаціях і переписах населення. При цьому українців автоматом записували, як росіян. Але чисельні Києви і Полтави, розкидані по просторах Євразії яскраво говорять про те, хто їх заснував. Виселення українців у Сибір йшло безперервно з 17 століття і по наш час. Навть український гетьман Дем’ян Много грішний був засланий за Байкал і став засновником забайкальського (Сибірського) козацтва. Засилали у Сибір і отамана Сірка, а Шевченка - на Урал. Заслали туди і всіх бійців УПА, а їх було 100 000. І багатьох козаків з Кубані (кубанські козаки - це запорозькі козаки, яким Цариця Катерина після знищення Січі дозволила поселитися на Кубані). Ще 100 років тому при переписі населення 60% кубанців сказали, що вони українці - а це мільйон людей і ще 3 мільйони українців записалися, як українці на Курщині, Воронежчині і Бєлгородщині. При останньому ж переписі населення 2010 року на Кубані як українці записалися лише 100 000 людей, а на Курщині, Білгородщині і Воронежчині іще менше. Тобто сучасні росіяни цих областей і росіяни Сибіру - це українці, які забули свою мову і національну свідомість. Ще в кубань оголосила про входження до складу української держави, 45-му році кубанські козаки стали на бік фашистів і боролися проти московської влади, а це було 2-мільйонне військо. А зараз кубанське козацтво під час конфлікту навколо острова Тузли погрожувало Україні, своїй ненці-батьківщині, яка їх породила. І наприклад сучасні сибіряки - нащадки українців з більш давніших переселень і українців які і досі переселяються туди на нафтові промисли працюють на корпорації, які обдирають нашу Україну до нитки захмарними цінами на газ. Тобто наші люди допомагають нашим ворогам, самі того не усвідомлюючи. І така само боротьба обрусілих українців з не обрусілими точиться і в Україні. Лише населення Крису - це чистокровні росіяни. Південь і схід України - це території заселені українцями і генетична карта це яскраво показує. На Донбас наприклад чимало робітників їхало працювати на шахтах із западенщини. Тепер ці яничари зовсім забули про своє походження і гризуть свою Неньку Україну. А стосовно голодомору, то козаками у Росії була заселена прикордонна смуга від України до Японії і як ви пам’ятаєте - ці козаки - це переселенці з України і Кубані. А голодомор був саме на цих прикордонних землях від України до Далекого сходу.
avatar