реклама партнерів:
Головна › Новини › Невідома Україна
В Чернігові розкрито математичну таємницю «тризуба»: українці - європейці
15-Груд-13 4079 0.0 1
Три́зуб (варіант — Тризу́б) — український національний герб, герб України у формі золотого тризубця особливої форми на синьому полі; у минулому — герб князів Рюриковичів і Київської держави.

За Вікіпедією, є безліч трактувань цього символу. Наприклад, є предметні, графічні та філософські гіпотези утворюють своєрідний трикутник, чи замкнуте коло, що відображає рух людської думки.
Досі немає однозначної відповіді на питання: що зумовило появу та розвиток "Тризубу" як символу — конкретний предмет, спрощене символічне зображення чи філософське узагальнення?

А може розвиток торгівлі і потреби державотворення?

Звісно, існують думки, що тризуб був зображенням троїстої світобудови Яв-Прав-Нав. Дійсно така версія має підтвердження у Ведах і Авесті. Найчастіше носієм тризуба (трішула на санскриті) є Рудра- Шива —Хара і шанувався цей символ на Русі завдяки характерникам (санскрит. — шайва, послідовник культу Шиви — Хари).
Характерників з Харою повязує не лише назва, а часто і зображення, де наявні атрибути Шиви — кобза, люлька, зброя, крім того зачіска як у брахманів.

Однак досі мені не зустрічалася математична гіпотеза щодо трактування символу «триЗуба».

Чому ?

Судіть самі.

Мабуть, ніхто ще не звертав увагу, що в гербі князя Володимира у контур «тризуба» вмонтовано 5-ть крапок по контуру і окремо у колі.
Вього шість...
Водночас по колу розташовано 64 (8х8) маленьких крапочки: стільки скільки клітинок у шаховій дошці.
Отже цей знак певно символізує якусь, можливо, утаємничену систему числення.
Комплекстнй аналіз двійкової, римської, арабської систем числення, спосообу архаїчного підрахунку, як кажуть «на трьох пальцях», п’ятикутної зірки, шестикутної зірки Давида, Мінори, Хануки, християнських числових символів, і їх порівняння свідчить, що "тризуб", можливо, є об’єднавчим символом різних систем числення, а отже торгівлі і управління державами, яким користується або колись користувалося людство, символом їх єдності і переходу з однієї системи в іншу.

Можливо, що це - перший універсальний "перекладач" з різних систем числення: 3, 5, 10 і навпаки на основі двійникової системи числення: так само як сучасні комп’ютери.

Крім того, "Тризуб" є математичним відображенням числа 20 (арабською), ХХ (римською) та 10100 у двійковій математичній системах числення, на якій побудована сучасна комп"ютерна (цифрова) технологія (32 розрядні процесори).

На цих же принципах побудована христіянська етика, кирилиця та українська мовна традиція надання прізвищ.
Яскравий приклад: прізвище видатного українського філософа Григорія Сковороди(1722-1794), свідомо зображеного на найбільшій за номіналом українській купюрі у 500 гривень. Можна прочитати як скоро вода, тобто потоп, очищення: друге пришестя месії.
Теж можна сказати про багатьох українських відомих діячів: Петро Могила, Іван Мазепа, Іван Скоропадський, і Тарас Шевченко, Симон Петлюра, Степан Бандера, В'ячеслав Чорновіл... і більшовицьких вождів: ленінів, сталінів, молотових, кирових, воровських, кагановічів, єжових...
Намагалися мавпувати традиції українців і династія московська царська Романових, і більшовики-леніно-сталінці.
Правосласна церква навіть запровадила до російських прізвищ закінчення ОВ. Це означає цифру 8, що означає на Сході вічність. Не пасли задніх і украінці. Чого тільки вартий знаменитий шлягер Володимира Івасюка "Червона (от)рута". В ньому зашифровано передбачення: повернення українців до європейських цінності, як і передбачав мандрівний філософ Григорій Сковорода, з водою з "синіх" гір (Карпат) в Україну.

До речі, уся поезія Тараса Шевченка просякнута цим, починаючи з Катерини і Кобзаря...

Отже, мова має значення. А разом ще й з датою народження христіянина - визначальне.

Повернемося до двійкової системі числення:
1 = 01;
2 = 10;
3 = 11;

4= 100;

5 (4+1) = 101 (100 + 01);
7 (4 + 3) = 111 (100 + 11) - у двійковій системі числення маємо три: 1;

8 = 1000;

9 = 1001;
10 = 1010; 11 = 1011;
12 (8 + 4)= 1100 (1000 + 100);
13 (8+5) = 1101 (1000 + 101);

16 = 10000;

17 (16 +1) = 10001 (10000 + 01);
18 (16 +2) = 10010 (10000 + 10);
20 (16 +4) = 10100 (10000 + 100);

32 = 25 = 100000;

33 (32 + 1)= 10001 (1000 + 01);
37 (32 + 5) = 10101 (10000 + 101);
40 (32 +8) = 11000 (10000 + 1000);
41 (32 +9) = 11001 (10000 + 1001) - у двійковій системі числення має три: 1 і два: 0 (або навпаки залежно хто себе вважає "1", хто "о")!
45 (32 +13) = 101101 (100000 + 1101) - у двійковій системи числення має чотири: 1 і два: 0 (або навпаки залежно хто себе вважає "1", хто "о")!

50 (32 +18) = 110010 (100000 + 10010) – у двійковій системі числення має три: 1 і три: 0!

У зв"язку з цим не має сумніву, що телеканали на зразок: "1+1" та "5" по суті мають однакову назву, тільки вона зашифрована в різними системах числення. Варто тільки відкинути "+" і замінити на "0".

При цьому перевірити правдивість цієї гипотизи може кожна людина, яка рахує до 5.

Для цього достатньо взяти клаптик паперу в клітинку, олівець, лінійку, гумку і намалювати квадрат зі стороною 8 (4 х 2) = 64 клітини або взяти шахову дошку, і графічно вписати туди знак "тризуб" та п’ятикутню Зірку, шестикутну зірку Давида.
Це може зробити навіть учені 4-5 класу.

Все геніальне просте...

Більш того, "тризуб" є більш досконалим ПК для обрахунку математичних справ римської римської сисеми числення, зокрема руху планент і торгових операціях, ніж знамента ізраїльсько-іудейська зірка Давида.
Саме винахід "тризуба"(засобу прискорення математичних операцій) і прискорив падіння Римської імперії і запеклу боротьбу проти христіян.
Плодами цього винаході досі користується все людство у вигляді арабської десяткової системи числення.
Є всі підстави для припущення, що саме за допомогою знаку "Тризуб" було змодульовано ідею знаку "0" і створено зручну для здійснення більш точних математичних операцій по разрахунку Сонячного календаря десяткову систему числення.
Вирогідно, мусульмани, які ведуть літочислення по місячному календарю з 1 липня 622 року, тільки вдало використали цей винахід.

Але для цього треба було винайти, колесо (коло).
Такими винахідниками могли бути гончарі. Не дивно, що саме "Тризуб" побудований на ідеї розширення світу при русі по колу, як сонце.

Так побудовані усі хімічні елементи і винайдена періодична таблиця Хімічних елементів Менделеєва, побудована на теорії наявності у атомі п’яти (по 2, 8, 16, 32, 64 електрони) енергетичних рівнів по яких рухаються, як планети і комети навколо Сонця, протилежно заряджені електрони навколо ядра атома (протони + нейтрони).
Так побудована природа і, водночас людина.

Ці приклади можна наводити до нескінченно, панове!

Про це й написано у вигляді повчань у Святому писанні.
Більш того, "тризуб" підтверджує, що Світ створився з пустоти шляхом зрозділу навпіл на симетричні протилежності (наприклад, елементарні частки електрон і позитрон) і подальшому руху...
Адже саме в боротьбі протилежностей народжується не тільки істина, але все живе. Безумовно, що конкурентом "Тризубу" щодо походження "О" є знаменита, але спаплюжена німецькими націонал-соціалістами, чотирьохкутна "свастика".
Щоб зрозуміти це не потрібно геройства.

Щоб зрозуміти це потрібно не так вже багато: не тільки віру, силу і бажання, але й розум, знання і сердце.

Сподіваюсь, що ця математична гіпотеза пояснення символу «тризуба» відкриє нові можливості для правдивої оцінки трагичних істричних подій (війни, голодомори, революції), що спідкали український народ, зокрема, сприятиме духовному об’єднанню усіх українців не залежно від раси, національності і віросповідання з метою руху від поганських та більшовицьких цінностей до ЄВРОпейських – християнських цінностей.

Щоб цим ПК більш ніколи маньяки (романови, николаі, леніни, сталіни, гітлери, чорнобилі) не використовували три влади розв’язування світових війн за світове панування. На стророжі повинна стати досі так звана "четверта влада": вільні ЗМІ.


Повернення українців до європейської самоусвідомості у треба почати з елементарного: з переходу українських православних християн і греко-католиків на обчислення релігійних свят з юліанського на григоріанськй календар.


При цьому це треба робити саме зараз, панове українці, щоб нарешті запанувати у рідні сторонці…СЛАВА украЇнцям!

БУДЬМО!

ГЕЙ!


Знак князя Володимира

СЕРГІЙ СОЛОМАХА,

08.12.2013 року за Григоріанським календарем

25.11.2013 року за Юліанським календарем
місто Чернігів


Світлина автора

м.Чернігів, Красна площа

27 листопада 2013 року


Більше про це у матеріалі:

http://siver.com.ua/news/ukrajinskij_trizub_simvol_evropejskosti_ukrajini/2013-12-13-13559

Допомога проекту СІВЕРЩИНА - благодійний внесокКоментарі (1)
avatar
1
А що Ви, пане Сергію, скажете про жовто-блакитний прапор( був запроваджений разом з тризубом УЦРадою на чолі з М.Грушевським ) і про теперішній державний синьо-жовтий? Дехто каже, яка різниця! Насправді це два різні прапори, але офіційних трактувань їх відміностей нема.
avatar