реклама партнерів:
Головна › Новини › ЕКОНОМІКА

Дивіденди: розмір може бути збільшений

29-Трав-10 3008 0.0 0
До відома платників податку на прибуток!

Відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Також відповідно до статті 15 Закону України «Про господарські товариства» прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати обов'язкової суми дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Відповідно до підпункту 7.8.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 року (зі змінами і доповненнями) емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.

Виходячи з вищевикладеного, господарські товариства, які за результатами діяльності за 2009 рік отримали чистий прибуток (рядок 220 або 190 «Звіту про фінансові результати») повинні не пізніше 30 червня 2010 року здійснити виплату дивідендів в розмірі не менше 30 відсотків від такого прибутку та забезпечити сплату авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів.

Валентина Осипенко, заступник начальника управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у м. Чернігові
Теги:кредити, прибуток, дивіденди, Податки


Читайте такожКоментарі (0)
avatar