Головна › Новини › ПОЛІТИКУМ
ХТО НАСIДАЄ НА «ПОЛIКОМБАНК»?
31-Лип-07 1922 0.0 0
Спочатку були листiвки — розклеєнi в недiлю вранцi, щоб бiльше часу провисiли незiрванi. Листiвки, звiсно, анонiмнi, але в них писалося, що Микола Тарасiвець — керiвник банку — краде в людей грошi. Оперативно наступного дня хтось зiбрав близько п’яти десяткiв людей, якi називали себе вкладниками банку, але вперто ховали обличчя вiд фотоапарата нашого кореспондента. Ба, бiльше: привченi до дармових грошей (хто б ото даром сидiв кiлька днiв пiд сонцем?!), вони й вiд кореспондента «Сiверщини» почали вимагати грошi за iнформацiю...
На сайтi «Сiверщини» siver.com.ua ми розмiстили невелику iнформацiю, де згадувалося про можливу причетнiсть до атаки на «Полiкомбанк» Владислава Атрошенка. Колишнiй народний депутат i голова обласної адмiнiстрацiї зреагував швидко i направив свiй коментар, де, зокрема, говориться: «По-перше, не бачу чiткої послiдовностi дiй; не бачу чiтких меседжiв, у принципi не бачу чiткої органiзацiї процесу з точки зору його максимальної ефективностi та цiлеспрямованостi по вiдношенню чи до банку, чи до власника банку. Принаймнi я це робив би чiткiше, зрозумiлiше i набагато ефективнiше; по-друге, я з повагою ставлюся до голови обласного управлiння НБУ i не спрямовував би проти нього своїх дiй; по-третє, на мiй погляд, призупинити нормальну дiяльнiсть такого банку, як «Полiкомбанк» ... — справа дуже не складна анi в органiзацiйному, анi в будь-якому iншому вимiрi. I я визнаю, що я не є великим симпатиком анi власника банку, анi тих цiлей, на якi вiн спрямовує дiяльнiсть банку. Але при цьому як громадянин не хотiв би жодним чином йому зашкодити...»
Зрозумiло, Владислав Атрошенко переконує, що це не вiн органiзував кампанiю проти банку. Можливо, але дивною видається сама поведiнка Владислава Анатолiйовича: то вiн тривалий час пiсля своєї вiдставки зберiгав повну мовчанку i вiдмовлявся вiд iнтерв’ю «Сiверщинi», та раптом озвався...
Зрештою, до «Сiверщини» звернувся вкладник банку К.Ляшенко, який хоче надрукувати свого вiдкритого листа керiвництву Нацiонального банку. При цьому ставляться дивнi питання — скажiмо, чи проводив банк ризикованi фiнансовi операцiї? Та вся дiяльнiсть банку є ризикованою: дали вам кредит, а ви втекли у Росiю — ось вам i ризик. Зрештою, хто заважає вкладникам забрати свої вклади? Нi, вони натомiсть днями сидять за чиїсь чорнi срiбляники...
Точно схарактеризував атаку на «Полiкомбанк» голова Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко: «Чорнi люди за чорнi грошi роблять чорнi справи проти нормального банку».
Василь ЧЕПУРНИЙ.

КОМЕНТАР
Леонiд ВОЛОШОК — начальник управлiння Нацiонального банку України в областi:
— Нiяких причин для занепокоєння вкладникiв «Полiкомбанку» немає. Економiчнi нормативи, якi контролюються НБУ, на сьогоднi «Полiкомбанком» виконуються. До речi, оцiнка дiяльностi всiх комерцiйних банкiв — виключна прерогатива Нацiонального банку України. Iншими словами: люди добрi, не пiддавайтеся на дешевi провокацiї непевних осiб.


Допомога проекту СІВЕРЩИНА - благодійний внесокКоментарі (0)
avatar