Головна › Новини › ПОГЛЯД
ЧОМУ Ж ДОРОЖЧАЄ ВОДА?
30-Лип-07 1943 0.0 0
Оголошене комунальними службами (а, значить, i владою) чергове пiдвищення тарифiв на воду знову актуалiзувало тему i проблему комунальних тарифiв. Тему, дещо приглушену останнiм часом. Уже минув рiк, як вирували комунальнi пристрастi. Це коли вперше за останню пiвторадесятилiтню iсторiю в Українi було нечувано пiдвищено (у 3 — 4 рази) житлово-комунальнi тарифи.
У звичайнiй країнi меншого здирства вистачило б, аби змiнити уряд. Але ми незвичайнi, особливi. Он i приказка є: людина — не свиня, до всього звикає. Пошумiли, погалакали та й звиклися. Кудись у небуття вiдiйшли створенi торiк грiзнi комiсiї мiсцевих рад з перевiрки вмотивованостi нових тарифiв. Принаймнi дiєвих результатiв роботи цих комiсiй нiхто не побачив. Ну що ж, якщо звиклися, то ось вам, громадяни-виборцi, нове подорожчання. Вже нiхто не озирається i на наступну виборчу кампанiю, коли, здавалося б, не слiд дратувати виборцiв новими поборами. Чи виборцi вже зовсiм заплуталися — не розберуть, що їх оббирають тi, кого вони обирають?
Отже, в обласному центрi комунальники пропонують мiськiй владi пiдняти тариф на їхнi послуги з постачання води на 40%. Цебто вiд 1,18 гривнi до 1,65 гривнi за кубометр води. 40% — цифра солiдна, хоча все вiдносне, як ми побачимо далi, порiвнявши з районами. Можна й погодитися з керiвництвом «Чернiгiвводоканалу», яке запевняє, що нинiшнi тарифи й наполовину не покривають їхнiх витрат на воду, i що навiть пiсля такого пiдвищення цi витрати покриються лише на 60%. Можна ще додати, що чернiгiвськi комунальники цю помiрну плату беруть одночасно i за подачу води до осель чернiгiвцiв, i за водовiдведення, тобто за каналiзацiю.
Натомiсть, як докiр комунальникам, можна згадати, що вони придумали iнший спосiб, яким частково компенсують невигiдну начебто для них послугу —водопостачання. Це явно завищенi норми обрахунку витрати води мешканцями. Там, де встановлено лiчильник, усе зрозуміло: людина платить по ньому.
А тiй величезнiй кiлькостi чернiгiвцiв, у квартирах яких нема водолiчильника, встановлено бiльш нiж дивну «норму витрат»: на кожного мешканця квартири — по 300 лiтрiв, або 0,3 кубометра (тонни) води на добу. Цебто за 10 днiв ви нiбито споживаєте 3 тонни води, за мiсяць — 9 тонн. Досить порiвняти з квартирою, де є лiчильник, щоб переконатися: насправдi за мiсяць на одну людину йде десь 3 кубометри (тонни).
А що ж у районах областi? Вiдкриваю куликiвську райгазету «Полiська правда» за 7 липня ц.р. У нiй — рiшення виконкому селищної ради ще вiд 6 червня про встановлення нових тарифiв на воду по мiсцевому комунгоспу. Читаємо: «затвердити... для населення» тариф на водопостачання 4 грн 65 коп. за кубометр. Щоб проiлюструвати рiвень так званої «державної» преси, назву, як мiнiмум, 4 запитання, котрі у пересічного читача, громадянина залишаються без вiдповiдi пiсля прочитання газети.
Перше: новий тариф УЖЕ введено? В опублiкованому рiшеннi ради чорним по бiлому написано «затвердити». Поруч — ще розлогiша публiкацiя пiд велемудрим заголовком «Аналiз регулярного впливу», де нахаращено для туману масу цифр, але все ж проглядає мотивацiя, чому тариф треба пiдвищити. Довелося безпосередньо звернутися до селищного комунгоспу, щоб з’ясувати: тариф iще не введено. Це проект, який за законом належить оприлюднити. Для обговорення народом протягом не менш як мiсяця.
Друге запитання — динамiка подорожчання: чи довго протримався iснуючий тариф, чи надовго новий? Газета мовчить, тому поясню. Ще минулої осенi тариф становив пiвтори гривнi, зараз трохи менше двох з половиною. Отже, менш як за рiк пропонують уже третiй тариф.
Третє, про що не вичитаєш у райгазетi: яка в райцентрi згадана вже норма «споживання» води? Вона становить 6 з лишком тонн на людину на мiсяць (це якщо по-мiському, з повним комфортом — вода в оселi, в кранах на кухнi, у ваннiй). Що ж, менше, нiж у Чернiговi, але повторю: завищено разiв у два. Тобто сiм’я з трьох осіб, не маючи лiчильника, буде нiбито «витрачати» десь 20 тонн води на мiсяць i платити за новим тарифом близько 90 гривень.
Четверте: що означає окремий рядок тарифiв — «послуги водовiдведення»? Це ота сама каналiзацiя, за яку в Чернiговi окремо не беруть? Тодi тариф на «водовiдведення» якийсь узагалi дикунський: для того ж населення — 20 гривень i ще й 6 копiйок за кубометр. Якщо ще й норма цього «вiдведення» така ж, як i «доведення» води до оселi, то тодi отi 20 кубометрiв на трьох домочадцiв коштуватимуть вам (не лякайтесь!) 400 гривень на мiсяць.
Намагаюся зрозумiти працiвникiв добитих комунальних служб i їх покровителiв із влади, особливо в районах. Є лише одне пояснення таких дикунських тарифiв у районному центрi порiвняно з обласним: мала кiлькiсть споживачiв. Одна справа, коли в селищi водопровiд пiдведено до будинку, в якому всього двi чи чотири сiм’ї i вiдповiдний виторг вiд води. Iнша — коли труба пiдведена в мiстi до 100-квартирного будинку. Усе правильно. З тої ж «економiчної нерентабельностi» в райцентрi та й у Чернiговi нема, наприклад, метро. Але чи тiльки на горбу та шиї простої людини вибудовувати оту «рентабельнiсть»?
Та ж Куликiвка недавно започаткувала цiкаву спiльну справу з Естонiєю. Зв’язки цi з естонцями давнi, ще від радянських часiв. Так от пiд час останнiх вiзитiв хазяйновитi й багатшi вiд нас естонцi вирiшили конкретно допомогти нам, українцям. I цiкаво, що чи не в першу чергу звернули увагу саме на добиту водопровiдну мережу райцентру. Якщо заплановане здiйсниться, то саме естонцi допоможуть у цiй проблемi. Люди з маленької колишньої республiки Союзу, нинi незалежної держави. Правда, держава ця давно вже i в НАТО, i в Євросоюзi. На вiдмiну вiд нас, де волiють вести нескiнченнi дебати на цю тему й далi потопати в комунально-тарифних проблемах.
Петро АНТОНЕНКО.

У РАЙОНАХ — ПО-РIЗНОМУ, АЛЕ ТАРИФИ ПIДНЯТИ НЕ ПРОТИ
Наш позаштатний кореспондент Валерiй МАГУЛА повiдомляє з Мени:
— Тарифи на воду в нашому мiстi, мабуть, десь середнi, якщо брати рiзнi райони областi. Ось конкретно по багатоквартирному будинку, де мешкає моя сiм’я. Водопровiд у нас пiдведено до будинку, вода подається у квартиру. У моїй квартирi встановлено лiчильник води, тож за неї ми платимо точно за спожиту кiлькiсть. За мiсяць сiм’я витрачає 4—5 кубометрiв води. Тариф — 1,84 гривнi за кубометр. А от до централiзованої каналiзацiї будинок не пiдключено, iснує так звана стiчна, тобто каналiзацiя з квартир пiдведена до загальної для будинку вигрiбної ями. Комунальники її вiдкачують i беруть з мешканцiв плату. З якого розрахунку? Дуже просто: скiльки сiм’я спожила води, стiльки ж кубометрiв вважається вiдкачано й каналiзацiйних стокiв. Тобто на нашу сiм’ю нараховують тi ж 4 чи 5 кубометрiв стокiв. Тариф за каналiзацiю немалий: по 8,77 гривнi за кубометр. Виходить, що вже зараз сiм’я платить за подачу води i водовiдведення близько пiвсотнi гривень на мiсяць. Але нещодавно комунальники пiдняли питання перед сесiєю мiської ради про пiдвищення тарифiв. Наводять свої аргументи i таки прагнуть збiльшити розцiнки.
Слiд зазначити, що подачею води i водовiдведенням у нас займаються двi рiзнi органiзацiї. Водопровiд у вiданнi ЗАТ «Менський комунальник», це органiзацiя, яка утворилася пiсля приватизацiї колишнього комунгоспу. А от водовiдведенням займається ще одна органiзацiя, яка вiдокремилася вiд комунгоспу, — «Комунтехсервiс». Ця ж органiзацiя займається i вивезенням твердих вiдходiв — смiття вiд населення. Причому ми — чи не єдиний район в областi, де за це платить мiська рада зi свого бюджету. Але потiм мiська рада, у свою чергу, збирає плату за вивезення смiття, та чомусь лише з мешканцiв багатоквартирних будинкiв — таких, як наш. А поруч, на цiй же вулицi, мешканцi приватних одноквартирних будинкiв чомусь не платять. Хоча смiття вивозиться з усiєї вулицi. У мiськрадi стверджують, що, мовляв, не придумають механiзму збирання плати з iндивiдуального сектора. I взагалi нащо було приватизовувати комунальнi пiдприємства, коли навіть безпосереднiми питаннями знову доводиться займатися мiськрадi?
Можу додати, що вода — доброї якостi, можна пити навiть безпосередньо з крана. Ну а тарифи ростуть, як i скрiзь.
З Новгорода-Сiверського повiдомляє наш позаштатний кореспондент, депутат райради, голова райорганiзацiї УНП Борис ДОМОЦЬКИЙ:
— Тариф на воду у нас досить високий як для райцентру — 1,92 гривнi за кубiчний метр води (за лiчильником), поданої в оселю. Якщо вода не пiдведена в дiм, а люди носять її з колонки на вулицi, то платять по 2,96 копiйки на мiсяць на людину. Тобто сiм’я, наприклад, з чотирьох осiб має заплатити за мiсяць майже 12 гривень. Виходить, це стiльки ж, як i за доставку води в оселю. Звiдки комунальники i мiська влада роблять такi розрахунки тарифiв, важко зрозумiти.
На водовiдведення (каналiзацiю) тариф встановлено у 5,27 гривнi за кубiчний метр. Неважко пiдрахувати, що вже зараз вода з водовiдведенням обходиться сiм’ї у кiлька десяткiв гривень на мiсяць.
З Городнi повiдомляє голова мiсцевої органiзацiї товариства «Просвiта» Людмила ЖАДЧЕНКО:— У нашому мiстi тариф на воду становить 1,36 гривнi за кубометр. Це коли людина платить за лiчильником. А коли лiчильника нема, платить за так званою нормою споживання. Але ця норма встановлена рiзною для приватного сектора i для комунальних будинкiв. У приватному секторi норма — 150 лiтрiв води на людину на добу, тобто по 4,5 кубометра на людину на мiсяць. У комунальних багатоквартирних будинках норма становить вже 195 лiтрiв на людину на добу, тобто майже по 6 кубометрiв на мiсяць. Iншими словами, вважається, що сiм’я з чотирьох осiб споживає за мiсяць майже 24 тонни води. За неї i платимо. А разом з водовiдведенням набираються досить значнi суми цього виду комунальних платежiв.

Коментарі (0)
avatar